GMP Hücre ve Doku Bankacılığı

GMP Hücre ve Doku Bankacılığı

GMP Hücre ve Doku Bankacılığı

GMP Hücre ve Doku Bankacılığı

HBYS ile yazılımın bağlantısı, hasta bilgileri HBYSden yazılıma çekilir. Kurumların mevcut HBYS sistemleri ile Hasta Kayıt database entegrasyonu yapılır.

Donasyon zamanı, hastane/dr bilgisi, doku miktarı, hasta serolojileri (serolojisi uygun olan-olmayan dokuların kırmızı-yeşil-sarı uyarıları), bağışlanan doku ve istenen ürün ve tabi Donation Identification Number (DIN) burada atanmış olur. Bu ekranda her bağışın tedarik bilgileri, transport bilgileri ve ilk kabul kayıtları bu ekranda gerçekleştirilir.

İzolasyon: Belirli bir dokudan, dokunun içinde bulunan spesifik bir hücre grubunun mekanik parçalama, enzimatik parçalama ve santrifügasyon gibi teknikler ile ayrıştırılması


Ekim: Bir dokudan izole edilen belirli bir hücre grubunun, kültüre etmek üzere uygun hücre kültürü medyum ve flaskları içerisine yerleştirilmesi.

İdame: Kültüre alındıkları ortamdan ayırmadan, hücrelerin içinde bulundukları hücre kültürü medyumunun tazelenmesi.

Gözlem: Kültürdeki hücrelerin mikroskop altında incelenmesi

Dondurma (Kriyoprezervasyon): Kültüre edilen hücrelerin, içlerinde bulundukları flask ve medyumdan uzaklaştırılarak, uygun bir kriyoprezervasyon medyumu içerisinde, sıvı azot yardımıyla  soğutularak dondurulması

Çözme: Kriyoprezerve haldeki hücrelerin 37C sıcaklığa alınarak çözülmesi, seri santrifügasyonlar ile yıkanarak yeniden ekilmeye veya uygulamaya hazır hale getirilmesi

Kalite kontrol: Hücre izole edilecek ham dokuların, kültür işlemleri devam eden ara ürünlerin, kriyoprezerve edilmeden önce ve çözüldükten sonra hücrelerin, son ürün haline getirilen hücrelerin; hücre sayısı, canlılık, sterilite, pirojenite, mikoplazma, gen ekspresyonu, tümörojenite, stabilite, immünfenotipleme gibi analizlere tabii tutulması ve bulundukları aşamaya göre uygun spesifikasyonları karşılayıp karşılamadıklarının araştırılması